Giant Oakton

 

GIANT FOOD STORE at OAKTON

Oakton, Virginia